Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Cenníky
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Cenník Mzdy
Verzia programu MZDY bez DPH
2 zamestnanci + bonus 36 €
5 zamestnanci + bonus 90 €
10 zamestnancov + bonus 180 €
za každých ďalších 10 zam. nad 10 + 180 €

Sieťová verzia + prístupové práva + 30 % z ceny programu
Druhá inštalácia v rámci firmy + 30 % z ceny programu
Aktualizácie počas roka + hotline 25 % z ceny programu *
Jednorázová aktualizácia 60 % z ceny programu
Pri multifunkčnej verzii (od 2 firiem) sa vychádza z ceny:
1 zamestnanec = 16 EUR + 20% príplatok za každú firmu

20 % zľava verným zákazníkom, ktorí vlastnia aspoň jeden náš program

40 % zľava z jedného programu, pri kúpe 2 akýchkoľvek programov naraz

50 % zľava - pri prechode z konkurenčného programu miezd


BONUS: Každá verzia programu umožňuje spracovať mzdy dvojnásobnému počtu zamestnancov, ale z toho v hlavnom pracovnom pomere maximálne do výšky počtu zamestnancov zakúpených v licencii. Ostatní do dvojnásobného počtu môžu byť zamestnanci na dohodu (dohodári).
Príklad: mám zakúpenú verziu pre 10 zamestnancov, teda
1. môžem počítať mzdy pre 10 v hlavnom pracovnom pomere + 10 dohodárov = max.20 zamestnancov alebo
2. môžem počítať mzdy pre 3 v hlavnom pracovnom pomere + 17 dohodárov = max. 20 zamestnancov alebo
3. môžem počítať mzdy pre 0 v hlavnom pracovnom pomere + 20 dohodárov = max. 20 zamestnancov.

Kúpou programu vzniká nárok na 6 mesačnú bezplatnú aktualizáciu programu cez prístup na internet,
alebo zasielaním poštou za manipulačný poplatok.

Po uplynutí 6 mesiacov zákazník môže získať nové aktualizácie:
zaplatením Ročného paušálu alebo Jednorázovej aktualizácie

* Minimálna cena ročného paušálu je 15,- € bez DPH.

V prípade záujmu o vykonávanie dealera, zašlite nám údaje o svojej firme na základe ktorých vám bude zaslaný návrh dealerskej zmluvy.