Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Cenníky
Produkty
TyrkIS
podvojné účtovníctvo
STEP2000
jednoduché účtovníctvo
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP KARAT
KARAT
informačný systém
Cenník TyrkIS
Verzia programu DPH Sklad Firemná Účtovná Použitie
v sieti 
1 firma 2 firmy 5 firiem 10 firiem 99 firiem
Z ZÁKLADNÁ Nie Nie 324 € 348 € 444 € 480 € 576 € +30%
D DAŇOVÁ Áno Nie 444 € 487 € 624 € 672 € 828 € +30%
S SKLADOVÁ Nie Áno 432 € 468 € 599 € 636 € 780 € +30%
P PLNÁ Áno Áno 552 € 588 € 756 € 816 € 996 € +30%


Verzia programu DPH Sklad Firemná Účtovná Použitie v sieti 
1 firma 99 firiem
E EDU Áno Áno - 0 0
N NFR Áno Áno 120 € - -
O OEM Áno Áno 276 € - -

50% zľava pri prechode z iného účtovného softwaru na náš program TyrkIS. (okrem EDU, NFR a OEM verzie)

30% z ceny programu v prípade druhej inštalácie v rámci firmy

20% zľava verným zákazníkom, ktorí vlastnia aspoň jeden náš program


Uvedené ceny platia od 01. 01. 2019

Jednotlivé verzie sú uvedené v cenách bez DPH a obsahujú nasledovné moduly:

EDU zadarmo pre školy
NFR len pre partnerov
OEM plná verzia pri dodávke s novým počítačom
ZÁKLADNÁ účtovný denník, hlavná kniha, saldokonto, banka, pokladňa, interné doklady, fakturácia (aj v cudzej mene), pohľadávky, záväzky, kniha jázd, upomienky, hromadné PP, homebanking, cenové ponuky, vyšlé objednávky, zálohové faktúry, IM, DHM, inventarizácia, výkazy - výkaz ziskov a strát, súvaha v plnom rozsahu, archivácia dát
DAŇOVÁ základná + spracovanie DPH bez zásob
SKLADOVÁ základná + spracovanie zásob bez spracovania DPH
PLNÁ základná + spracovanie zásob + spracovanie DPH

Kúpou programu vzniká nárok na 6 mesačnú bezplatnú aktualizáciu programu cez prístup na internet, alebo zasielaním poštou.
Po uplynutí 6 mesiacov zákazník môže získať nové aktualizácie:
1. Zaplatením ročného paušálu, ktorý tvorí 25% z ceny aktuálneho cenníka.
2. Jednorázovou kúpou novej aktualizácie za 60% z ceny aktuálneho cenníka.

V prípade záujmu o vykonávanie dealera, zašlite nám údaje o svojej firme na základe ktorých vám bude zaslaný návrh dealerskej zmluvy.