Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Cenníky
Produkty
TyrkIS
podvojné účtovníctvo
STEP2000
jednoduché účtovníctvo
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP KARAT
KARAT
informačný systém
Cenník STEP2000
Verzia DPH Sklad Počet firiem
2 3 až 99
MINI Nie Nie 48 € ---
ŠTANDARD Nie Nie 120 € 156 €
Š + SKLAD Nie Áno 156 € 204 €
Š + DPH Áno Nie 156 € 204 €
PLNÁ Áno Áno 204 € 264 €
PLNÁ - OEM Áno Áno 99 €

50% zľava pri prechode z iného účtovného softwaru na náš program STEP 2000. (okrem MINI verzie)


Uvedené ceny platia od 01. 01. 2019.

Jednotlivé verzie sú uvedené v cenách bez DPH a obsahujú nasledovné moduly:

MINI peňažný denník, fakturácia, pohľadávky, ostatné pohľadávky, záväzky, ostatné záväzky, kniha jázd, IM, DHM, inventarizácia, výkazy, daň z príjmu, archivácia dát
ŠTANDARD peňažný denník, fakturácia (aj v cudzej mene), pohľadávky, ostatné pohľadávky, záväzky, záväzky z dovozu, ostatné záväzky, sociálny fond, kniha jázd, rezervy, IM, DHM, leasingový majetok, ceniny, valuty, inventarizácia, výkazy, daň z príjmu, archivácia dát, homebanking,...
Š + SKLAD štandard + spracovanie skladu a zásob bez výkazu DPH
Š + DPH štandard + spracovanie DPH pre platcov DPH
PLNÁ štandard + spracovanie skladu a zásob + spracovanie DPH
PLNÁ - OEM plná verzia pri dodávke s novým počítačom


Všetky verzie umožňujú štandardne účtovať dve firmy!

Kúpou programu vzniká nárok na 6 mesačnú bezplatnú aktualizáciu programu cez prístup na internet, alebo zasielaním poštou.
Po uplynutí 6 mesiacov zákazník môže získať nové aktualizácie:
1. Zaplatením ročného paušálu, ktorý tvorí 25% z ceny aktuálneho cenníka. Minimálna cena ročného paušálu je 15,- € bez DPH.
2. Jednorázovou kúpou novej aktualizácie za 60% z ceny aktuálneho cenníka.

V prípade záujmu o vykonávanie dealera, zašlite nám údaje o svojej firme na základe ktorých vám bude zaslaný návrh dealerskej zmluvy.