Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Jednoduché účtovníctvo STEP 2000
STEP2000

Jednoduché účtovníctvo STEP2000 je určené pre prostredie Windows s možnosťou práce s viacerými oknami súčasne.

Program ponúka komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva od vystavovania faktúr až po výpočet dane z príjmov, pričom spĺňa požiadavky daňových predpisov s dôsledným prepojením dokladov v peňažnom denníku na evidenciu záväzkov a pohľadávok. Zaujímavé je aj jedinečné riešenie spracovania prijatých a poskytnutých záloh.

Stiahnuť demoverziu

Vyplniť objednávku

Cenník

V programe nájdete
 • peňažný denník
 • faktúry a predfaktúry
 • pohľadávky
 • ostatné pohľadávky
 • sociálny fond
 • kniha jázd
 • prevodné príkazy
 • objednávky
 • upomienky
 • záväzky
 • zahraničné záväzky
 • ostatné záväzky
 • rezervy
 • investičný majetok
 • ceniny
 • likvidita firmy
 • valutové pokladne
 • leasingový majetok
 • spracovanie DPH
 • stavy a pohyby zásob
 • inventarizácia majetku
 • štatistické výkazy
 • výpočet dane z príjmu
 • grafy
 • zálohové platby
 • drobný hmotný majetok
 • ponukové listy
a ešte naviac...
 • integrovaný HELP
 • profesionálne tlačové prehľady
 • archivácia dát
 • vedenie viacerých firiem
 • vybrané daňové predpisy
 • užitočné pomôcky (kalkulačka, kalendár)
 • export do .HTML, .PDF, .DOC


Program je vhodný pre účtovníčky, platcov i neplatcov DPH.

Pre začínajúcich a malých podnikateľov - verzia STEP2000 mini v zvýhodnenej cene.