Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Podvojné účtovníctvo TyrkIS
Mzdy

Program TyrkIS ponúka komplexné spracovanie podvojného účtovníctva. Spĺňa požiadavky účtovných a daňových predpisov s dôsledným prepojením dokladov na evidenciu záväzkov a pohľadávok.

Predvolené účtové súvzťažnosti umožňujú plné automatické zaúčtovanie so súčasným zápisom do účtovného denníka. Možnosť vedenia účtovníctva až 99 firiem pre každý účtovný rok zvlášť s dôsledným prepojením náväznosti konečných a počiatočných stavov roka, predurčuje program ako ideálny nástroj pre účtovníčky účtujúce niekoľko firiem. Program umožňuje prácu v sieti s dôslednou evidenciou účtovných operácií a času prístupu užívateľov. Originálne výkazy tlačív pre DPH, Súvahu a Výkaz ziskov a strát umožňujú ich priame odovzdanie správcovi dane!

Stiahnuť demoverziu

Vyplniť objednávku

Cenník

V programe nájdete
 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • fakturácia
 • pohľadávky
 • záväzky
 • účtovanie v cudzej mene
 • kniha jázd
 • objednávky
 • DPH
 • daňové a účtovné odpisy
 • upomienky
 • hromadné prevodné príkazy
 • zásoby
 • inventarizácia
 • dlhodobý majetok
 • súvaha v plnom znení
 • výkaz ziskov a strát
 • podklad pre daň z príjmu
 • homebanking
 • zálohové faktúry
a ešte naviac...
 • integrovaný HELP
 • profesionálne tlačové prehľady
 • archivácia dát
 • vedenie viacerých firiem
 • vybrané daňové predpisy
 • užitočné pomôcky (kalkulačka, kalendár)
 • export do .HTML, .PDF, .DOC


Program je distribuovaný vo viacerých verziách a je vhodný pre účtovníčky, platcov i neplatcov DPH.