Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Prehľad výroby

Prehľad výroby

Prehľad výroby je webová aplikácia, ktorá zobrazuje aktuálny stav výrobných operácií, ktoré boli zaplánované prostredníctvom IS KARAT. Prehľadná tabuľka znázorňuje, na akých zdrojoch a v akom poradí sa operácie majú vykonávať. Stav výrobných operácií je aktualizovaný online na základe odvádzania výroby v module Terminálové odvádzanie. Prehľad je možné zobraziť na veľkoplošnom monitore priamo vo výrobnej hale alebo z kancelárskeho počítača oprávnených pracovníkov.

Základná charakteristika riešenia


Prehľad výroby umožňuje:
  • zobraziť zaplánované operácie k plánovaným zdrojom,
  • zistiť, v akom stave sa operácie nachádzajú,
  • kontrolovať, či výroba prebieha podľa plánu a či nebol presiahnutý plánovaný čas výroby,
  • mať prehľad o aktuálne nahlásených poruchách, údržbách alebo iných prebiehajúcich akciách na zdrojoch podľa firemného číselníka,
  • zobraziť informácie o zákazkovom postupe a priebehu jeho operácií,
  • interaktívnym spôsobom zobraziť zákazkové postupy patriace do jedného kusovníka,
  • kliknutím zmeniť prioritu zákazkového postupu a tým operatívne reorganizovať poradie zobrazovaných operácií.

Hlavné prínosy pre zákazníka


Hlavným prínosom riešenia je zlepšenie organizácie výrobného procesu a to vďaka jednoduchému a rýchlemu prístupu k informáciám o zaplánovaných zákazkových postupoch. Vďaka prehľadu výroby je možné ľahko kontrolovať priebeh výroby a porovnať skutočnosť s plánom.

Popis riešenia

Prehľad výroby pracuje ako webová aplikácia, ktorá sa automaticky aktualizuje. Preto je možné ju zobraziť na veľkoplošnom monitore vo výrobnej hale, kde bude prístupná všetkým zamestnancom. Keďže na zobrazenie stačí webový prehliadač, je možné si prehľad prezerať aj z kancelárskeho počítača.

Na obrazovke sa zobrazujú nielen základné informácie o operácií zákazkového postupu ako sú napríklad plánovaný dátum ukončenia a počet vyrábaných kusov, ale aj či sa na danej operácií momentálne pracuje alebo či bol prekročený plánovaný výrobný čas. Zobrazované položky sú nastaviteľné v rámci implementácie.

Po kliknutí myšou na operáciu sa zobrazí obrazovka s informáciami o stave operácií v celom zákazkovom postupe.

Farby a ikonky zdôrazňujú dôležité informácie ako napríklad či sa na operácií pracuje, či už je prichystané náradie a rôzne iné vlastnosti, ktoré je možné upraviť na firemnej úrovni. Zaujímavé je aj farebné odlíšenie zákazkových postupov patriacich do jedného kusovníka prostredníctvom farebného pásika nastaviteľného v IS KARAT.


Prehľad výroby