Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Aplikácia pre zaznamenávanie dochádzky

Odvádzanie výroby

Aplikácia pre zaznamenávanie dochádzky prostredníctvom dotykových terminálov komunikuje s modulom Dochádzka.
Okrem zaznamenávania odchodov a príchodov umožňuje:

 • zaznamenávanie prerušení (odchod k lekárovi, školenie...) podľa číselníka zadaného v IS KARAT
 • automatické dogenerovanie odchodov a príchodov pri zabudnutí zahlásenia
 • zobrazenie histórie záznamov v dochádzke
 • rozpis zmien podľa kalendára v IS KARAT
 • fotografovanie pri zahlásení príchodu a odchodu


Modul dochádzka

Dochádzkový systém IS KARAT je určený k evidencii a automatickému spracovaniu odpracovanej doby s možnosťou využitia identifikačných médií. Poskytuje rýchle, presné a automatizované vyhodnotenie odpracovanej doby a príplatkov v nadväznosti na nastavenie konkrétneho pracovníka. Riešenie umožňuje sledovať dochádzku pracovníkov, v reálnom čase vyhodnotiť aktuálny stav a premietnuť túto dochádzku do mzdového spracovania. Súčasťou modulu sú aj žiadanky o dovolenku, evidencia dlhodobých absencií, sankcií, mánk a odmien.

Základná charakteristika riešenia


 • Zápis dochádzky (príchod, odchod, obed či iné prerušenie, služobná cesta, návšteva lekára, atď.).
 • On-line vyhodnotenie aktuálneho stavu pracovníkov (prítomný, neprítomný).
 • Príprava podkladov pre mzdové spracovanie, prípadné korekcie a následný zápis do mzdových zložiek, resp. zrážok.
 • Možnosť samostatných definícií pre rôzne skupiny pracovníkov (úplne individuálne nastavenie podľa potrieb prevádzkovateľa – napr. v určitých prípadoch automatické generovanie príchodov/odchodov a zahájenie/ukončenie prerušenie).
 • Priame napojenie na dochádzkové terminály (HW terminály).

Hlavné prínosy pre zákazníka


 • Zjednodušenie mzdového spracovania.
 • Prehľad o prítomnosti/neprítomnosti pracovníkov.
 • Odstránenie papierových žiadaniek vďaka elektronickému systému schvaľovania absencií.
 • Možnosť distribuovať prácu na konkrétnych vedúcich pracovníkov, ktorí môžu napr. odmeny a sankcie zadávať priamo do dochádzkového systému, bez nutnosti prístupu do modulu Mzdy.
 • Efektívne spracovanie dát s minimálnymi nárokmi na obsluhu a s on-line prepojením na ERP systém.