Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.34
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23

KARAT partner meeting 2008

Dňa 15.2.2008 prebehol v hoteli GALIK vo Veľkých Karloviciach vo vysokohorskom prostredí Beskýd v Českej republike medzinárodný meeting implementačných a obchodných partnerov KARAT Partner. Ako každoročný meeting, aj tento organizovala spoločnosť KARAT Software a.s. v spolupráci s dcérskou spoločnosťou KARAT Slovakia, a.s.. Stretnutia sa zúčastnilo viac než 20 zástupcov partnerských firiem z Českej a Slovenskej republiky. Na programe bolo zhodnotenie výsledkov KARAT Partner v roku 2007, zámery a ciele pre rok 2008, marketing 2008 a ďalší vývoj IS KARAT. Súčasťou programu bolo aj každoročné vyhodnotenie najúspešnejšieho distribútora roka, ktorým sa pre Slovenskú republiku a rok 2007 stala spoločnosť STEP software s.r.o, ktorá obhájila svoju pozíciu z roku 2006.