Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Aktuality
6. október 2022
Obhájili sme prvenstvo za rok 2021 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
Staršie články >>
Produkty
TyrkIS
podvojné účtovníctvo
STEP2000
jednoduché účtovníctvo
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP KARAT
KARAT
informačný systém
Nové verzie
9. september 2022
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.32a.
29. júl 2022
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.60.
13. apríl 2022
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.5A.

Školenie JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO STEP 2000Vážený zákazník,

z titulu zvýšenia odborných vedomostí pri obsluhe programu

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO PRE FARSKÉ ÚRADY STEP 2002

Vás pozývame na školenie, ktoré sa uskutoční

27. 1. 2016 o 9.00 hod. /cca 4 hodiny/

Program školenia:
• Založenie farnosti a filiálok, nastavenie číselníkov firmy
• Ovládanie základných účtovných kníh
• Príklady účtovania v peňažnom denníku
• Práca s tlačovými výstupmi programu
• Uzávierkové operácie
• Spracovanie podkladov pre daňové priznanie
• Ďalšie možnosti práce s programom
• Novinky z novej verzie 3.13 /účastníci obdržia CD s najnovšou verziou programu!/
• Diskusia

Miesto konania:
Bude upresnené v závislosti od počtu prihlásených účastníkov.

Školiteľ:
RNDr. Štefan Dvorský

Platba za školenie:
Vo výške 24,-EUR vrátane 20% DPH za osobu
- prevodom na náš b.ú.: 1338119556/0200, ako variabilný symbol uveďte vaše IČO
- v hotovosti na mieste konania školenia.

V prípade záujmu, nám prosím nahláste svoju účasť najneskôr do piatich pracovných dní pred dňom konania školenia!

Tešíme sa na Vašu účasť...

STEP software s.r.o.
Letná 45, Košice 040 01
055/6339470, 6232720, 6332422
step@step.sk


Vyhradzujeme si právo zmeny alebo zrušenia termínu školenia, spojeného s promptnou informovanosťou nahlásených členov školenia.