Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.34
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23

Školenie Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 - Kontrolný výkaz DPH

Vážený zákazník,

od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zavádza pre platiteľov DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH).
V súvislosti s touto povinnosťou Vám ponúkame účasť na školení programu:

Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 s názvom: „Kontrolný výkaz DPH“,

ktoré sa uskutoční dňa 20. 2. 2014 o 9:00 hod. (trvanie cca 4 hodiny) v Košiciach, adresa bude dodatočne spresnená v závislosti od počtu účastníkov.

Cena školenia je 36,- EUR (vrátane DPH).

Program školenia:

1. Kontrolný výkaz DPH – všeobecné informácie.
2. Informácie o úpravách a postupe v programe potrebných k vytvoreniu KV DPH.
3. Vyplnenie KV DPH.
4. Postup pri podávaní KV DPH / vytvorenie formátu XML, elektronické podávanie.../.
5. Riešenie konkrétnych problémov.
6. Otázky účastníkov školenia – diskusia.

V prípade záujmu o školenie programu Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 je potrebné:

- potvrdiť účasť mailom na step@step.sk alebo telefonicky na 055/6339470, 6232720, 6332422
- uhradiť uvedenú sumu na účet číslo: 1338119556/0200, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, alebo uhradiť uvedenú sumu v hotovosti na mieste konania školenia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom
STEP software s.r.o.
Letná 45, Košice


Vyhradzujeme si právo zmeny alebo zrušenia termínu školenia, spojeného s okamžitou informovanosťou nahlásených účastníkov školenia.