Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
1. február 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.66
19. január 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP 2002 vo verzii 3.23a
17. január 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP 2002 vo verzii 3.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.34
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23
12. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23a
12. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23a
27. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.65

Veľkoplošná projekcia aktuálneho stavu výroby


Odvádzanie výroby Prezentácia bola zameraná na naše riešenia realizované v rámci implementácie IS KARAT v spoločnosti HANKE Crimp-Technik s.r.o.

Predmetom činnosti spoločnosti je výroba strojov a prístrojov pre káble spracovateľský priemysel. Hlavnými produktami sú crimpovacie lisy a crimpovacie prípravky.
V spoločnosti boli implementované všetky ekonomické, odbytové a samozrejme výrobné moduly IS KARAT vrátane APS, Ganttových diagramov a Terminálového odvádzania.

Vo výrobe používajú IBM dotykové terminály, na ktorých je nainštalovaná aplikácia na odvádzanie výroby.
Na dvoch veľkoplošných monitoroch sa zobrazuje aplikácia Prehľad výroby, ktorá poskytuje informácie o aktuálnom stave výrobných operácií.