Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
1. február 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.66
19. január 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP 2002 vo verzii 3.23a
17. január 2024
Aktualizovaná verzia programu STEP 2002 vo verzii 3.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.34
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23
12. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23a
12. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23a
27. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.65

Školenie JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO STEP 2000



Vážený zákazník,
za účelom zvýšenia vedomostí pri obsluhe programu Vám ponúkame účasť na školení


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO STEP 2000
s názvom:
„Čo ešte neviete o programe
Jednoduché účtovníctvo STEP 2000?“,


ktoré sa uskutoční dňa

12. 6. 2013 o 9:00 hod. (trvanie cca 4 hodiny)

v Košiciach, adresa bude dodatočne spresnená v závislosti od počtu účastníkov.

Cena školenia je 36,- EUR (vrátane DPH).

Program školenia:

1. Ďalšie možnosti práce s programom Jednoduché účtovníctvo STEP 2000
2. Obsluha štátnych formulárov
3. Tvorba vlastných tlačových výstupov programu
4. Riešenie konkrétnych problémov
5. Otázky účastníkov školenia – diskusia.

V prípade záujmu o školenie programu Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 je potrebné:

- potvrdiť účasť mailom na step@step.sk alebo telefonicky na 055/6339470, 6232720, 6332422, a to najneskôr do piatich pracovných dní pred dňom konania školenia,
- uhradiť uvedenú sumu na účet číslo: 1338119556/0200, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, alebo uhradiť uvedenú sumu v hotovosti na mieste konania školenia.


Tešíme sa na Vašu účasť.


S pozdravom

STEP software s.r.o. Letná 45, Košice