Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Produkty
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP
Nové verzie
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 vo verzii 9.23
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.34
5. december 2023
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.23

Školenie jednoduchého účtovníctva pre farské úrady - STEP2002

Vážený zákazník,

z titulu zvýšenia odborných vedomostí pri obsluhe programu Vás pozývame na školenie programu jednoduchého účtovníctva pre farské úrady (JÚ STEP 2002), ktoré sa uskutoční dňa 16. 5. 2013 o 9.00 hod.(trvanie cca 4 hodiny).

Miesto konania:
Bude upresnené v závislosti od počtu prihlásených účastníkov.

Program školenia:
- Založenie firmy a nastavenie číselníkov firmy
- Ovládanie základných účtovných kníh
- Príklady účtovania v peňažnom denníku
- Práca s tlačovými výstupmi programu
- Uzávierkové operácie
- Spracovanie podkladov pre daňové priznanie
- Diskusia

Platba za školenie:
vo výške 24,-EUR vrátane 20% DPH za osobu:
- prevodom na náš b.ú.: 1338119556/0200 - ako variabilný symbol uveďte vaše IČO
- v hotovosti na mieste konania školenia.

Školiteľ:
RNDr. Štefan Dvorský


V prípade záujmu, nám prosím nahláste svoju účasť najneskôr do piatich pracovných dní pred dňom konania školenia! Na telefónnych číslach: 055/ 6339470, 6232720, 6332422 alebo mailom na adresu step (zavináč) step.sk

Tešíme sa na Vašu účasť :)


Vyhradzujeme si právo zmeny alebo zrušenia termínu školenia, spojeného s promptnou informovanosťou nahlásených členov školenia.