Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Aktuality
6. október 2022
Obhájili sme prvenstvo za rok 2021 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
Staršie články >>
Produkty
TyrkIS
podvojné účtovníctvo
STEP2000
jednoduché účtovníctvo
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP KARAT
KARAT
informačný systém
Nové verzie
9. september 2022
Aktualizovaná verzia programu TyrkIS vo verzii 3.32a.
29. júl 2022
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.60.
13. apríl 2022
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.5A.

Stretnutie užívateľov IS KARAT v Brne - KARAT Konferencia 2010

Pozývame Vás na dnes už tradičné stretnutie užívateľov informačného systému KARAT, tento rok pod novým názvom KARAT Konferencia 2010.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 17. júna 2010 v hoteli Avanti v Brne. Viac informácií o hoteli na webových stránkach www.brno-hotel.hotelavanti.cz.
Informácie o polohe hotela tu.

Zaregistrujte sa najneskôr do 9. 6. 2010.

Hotel Avanti

Registrácia

Jedným z hlavných cieľov akcie bude, tak ako aj v minulých rokoch, predstavenie vlastností novej verzie informačného systému KARAT - verzie 10 a prezentácia smerov jeho plánovaného vývoja. Pokúsime sa naviazať na veľmi kladne hodnotený minuloročný program a čo najviac sa zameriame na praktické ukážky využitia informačného systému KARAT v  v praxi. Z nových funkcií preberieme okrem iného aj napojenie IS KARAT na Dátové schránky, moderný komunikačný formát IS DOC, komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi pomocou podpísaných PDF súborov, napojení IS KARAT na register neplatičov. V závere stretnutia prebehne diskusia s možnosťou individuálnych konzultácií za účasti programátorov a analytikov spoločnosti KARAT Software a. s., ktorí budú pripravení reagovať na Vaše požiadavky a námety.

Program

Čas Program
09:00 - 10:00 Registrácia účastníkov
10:00 - 10:15 Privítanie účastníkov, aktuálne informácie o spoločnosti
KARAT Software a. s.
10:15 - 11:00 Predstavenie IS KARAT, verzia 10
11:00 - 12:00 Účtovné výkazy v IS KARAT komplexne a jednoducho
Riadenie cash-flow v IS KARAT
Kalkulácia zákaziek v IS KARAT
12:00 - 12:40 Coffee break
12:40 - 13:05 Ako na dotačné programy EU a na čo si dát pozor
ICT v podnikoch - Výzva III
13:05 - 14:05 Servis, údržba, reklamácie a požičovňa v IS KARAT - použitie v praxi
Internetový obchod B-B a B-C v IS KARAT - použitie v praxi
Podnikový intranetový portál napojený na IS KARAT - použitie v praxi
14:05 - 14:20 Coffee break
14:20 - 14:30 Nové vlastnosti KARAT Assistance
14:30 - 14:50 Možnosti napojenia IS KARAT na externé zariadenie
14:50 - 15:15 Plánujeme do ďalších verzií IS KARAT
strategický smer vývoje IS KARAT, plánovaná zmena technológií a prostredia IS KARAT
15:15 - 16:00 Tombola a priestor pre Vás
diskusia a individuálne konzultácie za účasti programátorov a analytikov

Zmena programu vyhradená.

Vaše účasť vrátane pripraveného občerstvenia je bezplatná. Pre každého účastníka sme pripravili malý darček za vyplnenie dotazníka. U každej spoločnosti počítame s účasťou maximálne 3 osôb.

Zaregistrujte sa najneskôr do 9. 6. 2010.

Registrácia

Prípadné otázky zasielajte na e-mail petra.misakova@karatsoftware.cz alebo volajte +420 581 737 107.