Sme s Vami vyse 20 rokov.
 
Novinky
24. apríl 2020
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.49.
31. marec 2020
Aktualizovaná verzia programu STEP Mzdy vo verzii 2.48.
9. marec 2020
Aktualizovaná verzia programu STEP 2000 MINI vo verzii 9.18.

Aktuality
21. október 2020
Pozývame Vás na Stretnutie užívateľov
IS KARAT
21.10.2020
Čitajte viac >>
1. jún 2018
Obhájili sme prvenstvo za rok 2017 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
20. máj 2017
Obhájili sme prvenstvo za rok 2016 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
20. máj 2016
Obhájili sme prvenstvo za rok 2015 na stretnutí Solution partnerov
Čitajte viac >>
Staršie články >>
Produkty
TyrkIS
podvojné účtovníctvo
STEP2000
jednoduché účtovníctvo
STEP2002
účtovníctvo pre farské úrady
STEPmzdy
mzdy a personalistika
STEP KARAT
KARAT
informačný systém
Školenie Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 - Kontrolný výkaz DPH

Vážený zákazník,

od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zavádza pre platiteľov DPH nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH).
V súvislosti s touto povinnosťou Vám ponúkame účasť na školení programu:

Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 s názvom: „Kontrolný výkaz DPH“,

ktoré sa uskutoční dňa 20. 2. 2014 o 9:00 hod. (trvanie cca 4 hodiny) v Košiciach, adresa bude dodatočne spresnená v závislosti od počtu účastníkov.

Cena školenia je 36,- EUR (vrátane DPH).

Program školenia:

1. Kontrolný výkaz DPH – všeobecné informácie.
2. Informácie o úpravách a postupe v programe potrebných k vytvoreniu KV DPH.
3. Vyplnenie KV DPH.
4. Postup pri podávaní KV DPH / vytvorenie formátu XML, elektronické podávanie.../.
5. Riešenie konkrétnych problémov.
6. Otázky účastníkov školenia – diskusia.

V prípade záujmu o školenie programu Jednoduché účtovníctvo STEP 2000 je potrebné:

- potvrdiť účasť mailom na step@step.sk alebo telefonicky na 055/6339470, 6232720, 6332422
- uhradiť uvedenú sumu na účet číslo: 1338119556/0200, ako variabilný symbol uveďte Vaše IČO, alebo uhradiť uvedenú sumu v hotovosti na mieste konania školenia.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom
STEP software s.r.o.
Letná 45, Košice


Vyhradzujeme si právo zmeny alebo zrušenia termínu školenia, spojeného s okamžitou informovanosťou nahlásených účastníkov školenia.